JVP BJELOVAR
193

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara – jedan izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od 5 (pet) godina

Na temelju članka 38. do 43. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 34. i 51. Zakona o vatrogastvu (NN broj 125/19, 114/22), članka 28. -32. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara Klasa:012-03/21-01/01, Urbroj: 2103/01-10-01-21-1 , te članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara Klasa: 012-03/20-01/03, Urbroj: 2103/01-10-01-20-3 Vatrogasno vijeće na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja Klasa:100-01/23-01/01 Urbroj:2103/01-11-01-23-1 raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara – jedan izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od 5 (pet) godina.

Skip to content