Povijest

Osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva u gradu Bjelovaru izazvalo je pažnju građanstva, koje je ovu ideju primilo sa zadovoljstvom. Gradski odbor na svojoj sjednici 5. veljače 1873. godine zaključio je da se društvo osnuje, izabrao osnivački odbor koji je dobio zadatak da sazove osnivačku skupštinu i napiše pravila društva.

Sjednica osnivačke skupštine održana je 10. svibnja 1873. godine. Bilo je prisutno 66 članova osnivača. Nakon što su prihvaćena pravila društva, koja su preko gradskog zastupstva potvrđena od Kraljevske zemaljske vlade, izabrano je rukovodstvo: predsjednik, podpredsjednik, porovođa, kapetan, podkapetan, pobočnik, blagajnik.

Tako je Bjelovar među prvima u Hrvatskoj imao Dobrovoljno vatrogasno društvo. Nakon, što je osnovano, DVD već u jesen iste godine učestvovalo je u gašenju dva veća požara.Prvi je bio 18. rujna 1873. godine u gradu, a drugi 13. listopada 1873. u Velikim Sredicama.

Tijekom godina mijenjali su se zapovjednici, a na sjednicama su se provodile mnoge obveze i osnivale nove aktivnosti, kao npr.: uvedena funkcija nadzornika vatrogasnih spremišta, utemeljena zakladna blagajna za bolesne vatrogasce i za slučaj njihove smrti, odluka o nabavci društvenog barjaka i izabrana “kuma kod posvete barjaka”.

Na krasnoj crvenoj svili uvezen je s jedne strane gradski grb, s druge strane grb vatrogasnog društva, a na krasnoj bijeloj po kumi darovanoj vrpci uvezeno je zlatom po kumi odabrano geslo barjaka “Stieg Vam sloge budi, na rad Vas probudi”, zatim ime kume i dan 5. lipnja 1881. godine. S obje strane barjaka na uglovima uvezen je grb kraljevine Hrvatske. Barjak je obrubljen plavim i bijelim bojama. Ovaj barjak bio je od svih vatrogasnih zborova najvećim oduševljenjem i ushićenjem pozdravljen radi svoga izvanredno ukusnog oblika, te narodnog i gradskog značaja…”

U početku financiranje se obavljalo iz četiri izvora. Prvi je bio općina, drugi izvor bila su sredstva od javnih zabava i tzv. vatrogasnih plesova, treći izvor bili su razni darovi i pokloni građana. I četvrti izvor činili su svi ostali prihodi, kao npr. članarine (koju su plaćali podupirajući članovi) i sl.

Tijekom svih godina bjelovarsko dobrovoljno vatrogasno društvo je uspješno svladavalo sve postavljene zadatke (spašavanje života i imovine, usavršavanje ljudstva u svladavanju zadataka, nabavljanje opreme, itd…).

Od 1. veljače 1960. godine u Bjelovaru počelo je stvaranje profesionalne vatrogasne jezgre. Već iste godine otvorena su četiri profesionalna radna mjesta: zapovjednik, njegov zamjenik i dva vozača. Svake godine njihov broj se povećavao.

Odlukom općinske skupštine u Bjelovaru, od 1. listopada 1964. godine osnovana je Profesionalna vatrogasna jedinica s, u toj godini, 32 zaposlena.Od nje će novom odlukom Skupštine općine od 13. travnja 1979. godine nastati Općinski centar za zaštitu od požara.

S obzirom na tadašnje uvjete rada vatrogasne organizacije u starom poslovnom prostoru, vatrogasnom domu na Matoševom trgu u Bjelovaru, koji je bio premalen i neprikladan za suvremene potrebe, stvorena je inicijativa za izgradnju novog poslovnog prostora koji bi zadovoljavao potrebe suvremenog vatrogastva.Objekt je bio dovršen i otvoren 7. lipnja 1980. godine gdje se i danas nalaze vatrogasne organizacije grada Bjelovara i županije.

Tijekom domovinskog rata bjelovarsko vatrogastvo daje veliki obol i učestvuje direktno i indirektno pomažući opremom i ljudstvom na ugroženim područjima i daje pomoć u gašenju.

1. siječnja 1994. godine profesionalni djelatnici prelaze raditi u Ministarstvo unutarnjih poslova te dobivaju naziv Vatrogasna postaja Bjelovar.1995. i 1996. godine ljudstvo u postaji se popunjava te ukupno broji 45 djelatnika.

1. srpnja 2000. se prelazi pod lokalnu upravu i samoupravu gdje je grad Bjelovar osnivač te se naziva Javna vatrogasna postrojba grada Bjelovara.

Skip to content