JVP BJELOVAR
193

Ostali dokumenti


Mišljenje o uvjetima za vatrogasne pristupe

Javna vatrogasna postrojba ima obvezu davanja mišljenja isključivo u okviru odredbi “Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03)” koji je donesen temeljem “Zakona o zaštiti od požara” a za slučaj odstupanja od odredbi navedenog Pravilnika i to samo iznimno u slučaju građenja ili rekonstrukcije kako je to citirani Pravilnik naveo. Za slučaj odstupanja a prilikom građenja i konstrukcije potrebno je obavezno primijeniti dodatne mjere zaštite od požara. Javna vatrogasna postrojba ocjenjuje jesu li dodatne mjere zaštite od požara dostatna kompenzacija nedostatka u svrhu izvršenja učinkovitog gašenja i evakuacije......

Pročitaj VišeSkip to content