JVP BJELOVAR
193

SERVIS I PRODAJA

Bitne Informacije

VATROGASNI APARATI

Vatrogasnim aparatom se ne može ugasiti veliki požar, tj. požar rasplamsalih razmjera, ali se zato njime može spriječiti da dođe do tako velikog požara jer požar se može (i mora) ugasiti u začetku.

I zato je nužno da vatrogasni aparat bude spreman i ispravan u svako doba dana i noći. Jer nikad se ne zna kada i gdje može buknuti požar. A ukoliko se na vrijeme ne reagira ili se nema ispravna oprema, posljedice mogu biti katastrofalne.

Zato je potrebno redovito kontroliranje protupožarnih aparata od strane stručne osobe u ovlaštenim radionicama za servisiranje vatrogasnih aparata.
I to jednom godišnje, ili odmah nakon ispražnjenja istih. Ukoliko sav sadržaj iz aparata nije izašao van, aparat se isto obavezno mora odnijeti na servisiranje.

Bitne Informacije

VATROGASNI APARATI

Javna vatrogasna postrojba grada Bjelovara u svojim prostorijama ima ovlašteni servis s kvalitetnom opremom i ljudstvom gdje će Vam u najbržem roku prekontrolirati ispravnost Vašeg aparata i ako je potrebno, ponovno ga osposobiti za upotrebu u slučaju opasnosti od požara.
Tako da i ubuduće budete Vi i Vaši bližnji sigurni znajući da imate ispravan protupožarni aparat.

Za sve detaljnije informacije oko servisiranja i pregleda Vašeg uređaja za gašenje požara obratite na telefon ili email.

Veljko Drakulić

SERVIS I PRODAJA VATROGASNIH APARATA

Pronađite nas na karti

NAŠA LOKACIJA

Skip to content