JVP BJELOVAR
193

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BJELOVAR

O Nama

JVP BJELOVAR

Javna vatrogasna postrojba grada Bjelovara ima zaposlena 37 operativna djelatnika. Kako bi bili što učinkovitiji na intervenciji, vatrogasci u svakome trenutku moraju biti spremni. Stoga se svakodnevno održavaju teorijske i praktične vježbe. Rješavaju se taktički zadaci i provjerava oprema. Pregledavaju se vozila i mogući se kvarovi odmah rješavaju. Ne smije biti ni najmanje pogreške koja bi mogla ometati rad na samoj intervenciji.

U sklopu svog 12-satnog radnog vremena, kada nema intervencija služba funkcionira prema “Pravilniku o radu u JVP Bjelovar”, odnosno prema uputama rasporeda rada (satnice) za dnevnu i noćnu smjenu.

DNEVNA SMJENA

07:00-07:10 primopredaja službe
07:10-07:30 pregled opreme i vozila
07:30-08:30 tjelovježba
08:30-10:00 radovi u postrojbi i servisu
10:00-10:30 stanka
10:30-13:00 radovi u postrojbi i servisu
13:00-15:00 stručna nastava i vježbe
15:00-15:30 stanka
15:30-18:00 stručna nastava i vježbe
18:00-19:00 čišćenje vozila i opreme i priprema za predaju službe

NOĆNA SMJENA

19:00-19:10 primopredaja službe
19:10-19:30 pregled opreme i vozila
19:30-21:40 stručna nastava i vježbe
21:40-22:00 čišćenje vozila i opreme
22:00-06:00 slobodne aktivnosti
06:00-07:00 priprema za predaju službe

Skip to content