JVP BJELOVAR
193

Standardi kvalitete ISO 45001 i ISO 9001

Certifikat

STANDARD KVALITETE ISO 45001

Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara je nakon uspješno provedene implementacije i certifikacije po normi ISO 9001:2015 implementirala i uspješno završila certifikaciju po normi ISO 45001:2018 sustav upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja koji se nametnuo kao logičan nastavak u razvoju sustava upravljanja ustanove. Nakon zahtjevnog procesa usklađivanja tvrtka URS Holdings je među prvim certifikacijskim tijelima akreditiranim od UKAS-a, koji je dobio akreditaciju po novoj normi za Sigurnost i zaštitu zdravlja ISO 45001:2018 te je URS-Adriatica izvršila ovo certificiranje čime je JVP Grada Bjelovara među prvim ustanovama u Republici Hrvatskoj, a svakako prva od vatrogasnih organizacija, struktura i dijelova sustava zaštite i spašavanja dobitnik ovog certifikata.

Norma ISO 45001 definira zahtjeve na sustav upravljanja sigurnošću na radu i zaštitom zdravlja. ISO 45001 može biti implementiran u svim vrstama i veličinama organizacija te u svim djelatnostima. ISO 45001 donosi poboljšanje pokazatelja sustava sigurnosti i zaštite zdravlja organizacije po pitanjima kao što su prevencija ozljeda i podizanja svijesti o važnosti sigurnosti i zaštite zdravlja kod zaposlenika. Prednosti norme ISO 45001 su da poboljšava upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, pomaže u usklađivanju sa svim zakonskim i ostalim zahtjevima, povećava zaštitu zdravlja zaposlenika, pomaže u sprečavanju nesreća i »near-miss« situacija, smanjuje troškove povezane s ozljedama i profesionalnim bolestima te stvara status odgovorne organizacije. Obzirom da je sigurnost naš posao u širem smislu nameće se daljnje podizanje sigurnosti rada i obavljanja naših intervencija, kao i svjesnosti zaposlenih o važnosti vlastite sigurnosti ali i sigurnosti svih sudionika koji se pojavljuju u djelokrugu naših intervencija i usluga.

Certifikat

STANDARD KVALITETE ISO 45001

Kako velik broj korisnika naših usluga ima zahtjev za sustavom upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja, ovaj nam certifikat podiže i konkurentnost u djelatnostima koje obavljamo na tržištu izvan osnovne djelatnosti kao što su prodaja i servisi vatrogasnih aparata i vatrogasne opreme, pružanje dodatnih usluga prijevoza pitke vode, vršenja protupožarnih osiguranja, vršenja određenih usluga ispumpavanja itd. Bez obzira na rizičnost poslova koje obavljamo izrazito mi je drago da već duže vrijeme nismo imali ozljeda na radu, a naravno svakodnevno obavljamo preventivne aktivnosti da do toga i ne dođe. Integralnom politikom upravljanja kvalitetom, sigurnošću i zaštitom zdravlja (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, SCC/VCA) kao javna ustanova kojoj je osnivač Grad Bjelovar nastavljamo i unaprjeđujemo podizanje kvalitete rada koje osnivač nameće kao i cjelokupnu sigurnost i zaštitu zaposlenika, građana grada Bjelovara i svih korisnika naših usluga.

Skip to content