Vatrogasna cisterna

MERCEDES

· 410 konjskih snaga
· 7000 litara vode
· pumpa kapaciteta 3000 litara vode
· godina proizvodnje – 2008.

Auto cisterna se koristi za prijevoz vode do mjesta intervencije, kao i za prijevoz pitke vode kućanstvima.
Može služiti i za pripunjavanje navalnog vozila na mjestu intervencije, ali i samostalno.

FAP 22 28

· 8000 litara vode
· 800 litara pjenila
· godina proizvodnje – 1990.

Auto cisterna se koristi za prijevoz vode do mjesta intervencije.
Može služiti i za pripunjavanje navalnog vozila na mjestu intervencije, ali i samostalno zbog ugrađene pumpe.
Karakteristična je po tome što ima veću količinu pjenila te služi za gašenje požara nafte, naftnih derivata i sl.

TAM 190 T 15

· 8000 litara vode
· godina proizvodnje – 1991.

Auto cisterna se koristi za prijevoz vode do mjesta intervencije, kao i za prijevoz pitke vode kućanstvima.
Može služiti i za pripunjavanje navalnog vozila na mjestu intervencije, ali i samostalno zbog ugrađene pumpe.
Vozilo je u vlasništvu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bjelovar.

Skip to content