Tehničko vozilo

IVECO DAILY 65 C 15

· 800 litara vode
· hidraulički agregati
· agregati za električnu energiju
· tehnički alati i sl.

Služi za spašavanje pri svim vrstama tehničkih intervencija, te za manje akcidente i manje požare.
Koristi se za sve vrste intervencija spašavanja unesrećenih u prometu sa hidrauličnim škarama i razvlakačem. Također sadrži opremu za krpanje rupa ili pretakanje tekućine pri oštećenju auto ili drugih cisterni, kao i za gašenje manjih ili početnih požara. Sadrži i reflektore na teleskopu za osvjetljavanje terena, te razne razvalne alate.

Skip to content