JVP BJELOVAR
193

Poziv kandidatima na pismeno testiranje znanja

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na Natječaj i koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja za prijam u radni odnos na radno mjesto knjigovodstveno administrativni referent (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca koji je bio objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područnoj službi u Bjelovaru, web stranici i Oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara, da pristupe dana 15. studenog (ponedjeljak) 2021. godine u 8,00 sati u JAVNU VATROGASNU POSTROJBU GRADA BJELOVARA, Otona Kučere 1, 43000 Bjelovar radi pisanog testiranja znanja.

Izvori za pismeno testiranje kandidata navedeni su u Odluci o provođenju pismenog testiranja i intervjua s kandidatima objavljenoj na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara.

Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočavanje identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Kandidati koji pristupaju testiranju moraju sa sobom ponijeti COVID potvrdu ili negativan nalaz PCR testa. Negativan nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata od trenutka uzimanja brisa.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisanu provjeru znanja. Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako bude ocijenjen s najmanje dovoljan.

Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će pristupiti intervjuu bit će obaviješteni najmanje 1 dan prije pozivom objavljenim na web stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara i Oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio gore navedenom pozivu, povukao prijavu na Natječaj o čemu će dobiti pisanu obavijest.

PODIJELI S PRIJATELJIMA!
Skip to content