JVP BJELOVAR
193

Odluka o provođenju pismenog testiranja te intervjua s kandidatima

Temeljem Javnog natječaja Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara zapovjednik postrojbe Davor Đalog u skladu s člankom 35. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara donosi Odluku o provođenju pismenog testiranja te intervjua s kandidatima.

Provođenje pismenog testiranja odnosi se za radno mjesto: knjigovodstveno administrativni referent– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca za kandidate koji su ispunili formalne uvjete javnog natječaja Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici postrojbe i oglasnoj ploči postrojbe dana 29.listopada 2021. godine, provesti će se pismeno testiranje dana 15. studenog 2021. godine u 08,00 sati u prostorijama Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara Otona Kučere 1, Bjelovar.

Literatura za pismeno testiranje kandidata je kako slijedi:

  • Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN, br. 112/17,12/18,119/19, 66/20)
  • Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)
  • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/2004, 106/2007)
  • Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/2002)
  • Priručnici i skripte pojmova informacijske i komunikacijske tehnologije, osnova korištenja računala, programski paket MS Office verzije 2010 pa nadalje, priručnici za pregledavanje web-a i komunikacija

Kandidati koji nisu podnijeli pravovremenu i potpunu dokumentaciju po natječaju nisu pozvani na pismeno testiranje niti intervju za odabir kandidata. Kandidati koji na pismenom testiranju budu ocijenjeni sa ocjenom nedovoljan neće biti pozvani na intervju.

Intervju sa kandidatima obavit će se nakon pismenog testiranja sa zapovjednikom postrojbe, a kandidati koji pristupaju intervjuu bit će pozvani na isti putem web stranice (www.jvp-bjelovar.hr) i oglasne ploče Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara najkasnije dan prije intervjua.

S izabranim kandidatom Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara sklopiti će ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto knjigovodstveno administrativni referent uz probni rad od tri mjeseca.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara. (www.jvp-bjelovar.hr)

PODIJELI S PRIJATELJIMA!
Skip to content