JVP BJELOVAR
193

Odluka o odabiru kandidata i zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto knjigovodstveno-administrativni referent

Na temelju članka 35. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara dana 16. studenog 2021. godine donosi Odluku o odabiru kandidata i zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto knjigovodstveno-administrativni referent.

Ovom Odlukom odabire se slijedeći kandidat za radno mjesto knjigovodstveno-administrativni referent:

IRINA DOŽUDIĆ BARIĆ

Kandidat se prima na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Obrazloženje

Na temelju natječaja objavljenog na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Bjelovar, web stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara i oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara dana 29. listopada 2021. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca za radno mjesto „knjigovodstveno administrativni referent“ jedan izvršitelj, prijavilo se 14 kandidata, od kojih je 4 kandidata ispunjavalo formalne i potrebne uvjete propisane natječajem, te su isti pozvani na pismenu provjeru znanja. Na pismenu provjeru znanja pristupilo je 3 kandidata od kojih su 2 kandidata zadovoljili, te je jedan kandidat pristupio intervjuu.

Na temelju pismene provjere znanja i intervjua sačinjena je rang lista sa postignutim rezultatima te sukladno istoj zapovjednik je odlučio u prijam u radni odnos primi kandidata koji je zadovoljio uvjete iz natječaja i postigao najbolje rezultate na gore navedenim provjerama, stoga je i odlučeno kao u izreci Odluke.

Daljnjim postupanjem po ovoj Odluci je primjenjivanje odredbi članka 35. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara i odredaba Zakona o radu.

U nastavku preuzmite dokument odluke.

PODIJELI S PRIJATELJIMA!
Skip to content