Navalno vozilo

MERCEDES

· voda 2500 litara
· pjenilo 500 litara
· godina proizvodnje – 2006.

Navalno vozilo prvo izlazi na intervenciju jer je opremljeno opremom za početno gašenje svih vrsta požara. Sadrži pjenu, vodu, prah, CO2.
Ujedno služi i za prijevoz ljudstva do mjesta intervencije.

FAP 16 20

· voda 4000 litara
· pjenilo 400 litara
· pjenilo (karnisteri) 5 x 20 litara
· godina proizvodnje 1987.

Navalno vozilo izlazi prvo na intervenciju, koristi se za sve vrste požara, jer posjeduje svu opremu i armaturu za početno gašenje požara, kao i svu opremu za zaštitu organa za disanje, te zaštitnu opremu za prilaz vatri.
U njemu se još nalazi i komunikacijska oprema, prijenosne radio veze i laringofoni.

Skip to content