JVP BJELOVAR
193

Financijski izvještaj za 2021. godinu

Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara je javna ustanova Grada Bjelovara, koja u ok-viru vatrogasne djelatnosti na svom području skrbi o potrebama i interesima građana za organizi-ranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe. Djelatnost vatrogasne postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, educiranje građanstva u provođe-nju preventive i osposobljavanje za zaštitu od požara, te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i inim situacijama.

Javna vatrogasna postrojba ostvaruje prihode od vlastite djelatnosti koja se odnosi na pru-žanje usluga prijevoza pitke vode, ispumpavanja, osiguranja, prodaje vatrogasnih aparata, vatroga-sne opreme te servisa vatrogasnih aparata. Za navedenu djelatnost je u sustavu PDV-a.

U nastavku klikom na gumb niže preuzmite dokumentaciju.

PODIJELI S PRIJATELJIMA!
Skip to content